Τα Ελατήρια στρέψεως  ούτε δέχονται δύναμη έλξεως, ούτε πιέσεως, αλλά λειτουργούν υπό την επίδραση ροπής και περιστρέφονται στον άξονα τους, ανάλογα με την δύναμη  που τους ασκείται από τα άκρα τους. Όπως και τα άλλα ελατήρια, όταν πάψει να τους ασκείται δύναμη, επανέρχονται στην αρχική τους θέση.

Τα ελατήρια στρέψεως μπορούν να κατασκευαστούν, επίσης, σε πολλά σχήματα.

Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής για την κατασκευή μιας ευρείας ποικιλίας από ελατήρια στρέψης, με μονή ή διπλή σπείρα.

Τα σχέδια των ελατηρίων στρέψης γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκα. Η εταιρία SPRINGS επενδύει διαρκώς σε σύγχρονο εξοπλισμό ελίκωσης και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσει περίπλοκα σχέδια και σχήματα σκελών.

Τα ελατήρια μπορούν να παραδοθούν σε συσκευασίες διάφορων ειδών, κατάλληλες για την προστασία του συγκεκριμένου τύπου ελατηρίων.

Ελατήρια Στρέψεως
Ελατήρια Στρέψεως πολλαπλών σχημάτων