Τα ελατήρια πιέσεως έχουν μεταξύ των σπειρών τους κενά (ανάλογα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το ελατήριο, καθορίζεται και το κενό αυτό). Όταν το ελατήριο πιέσεως δέχεται μια δύναμη (πιέσεως) και από τα δυο του άκρα, συμπιέζεται και παραμορφώνεται προσωρινά. Όταν παύσει αυτή η πίεση, το ελατήριο επανέρχεται ξανά στην αρχική του θέση. Ένα ελατήριο πιέσεως, μπορούμε να πούμε ότι έχει «δύναμη» όταν έχει μεγάλο αριθμό σπειρών και το μήκος τους είναι επίσης μεγάλο και ανάλογα με το πάχος του σύρματος σε σχέση με την εξωτερική του διάμετρο.

Τα ελατήρια πιέσεως μπορούν να κατασκευαστούν σε πολλά σχήματα όπως κωνικά, σχήμα αυγού κ.α.

Ελατήριο πιέσεως